خانه اقامت

اقامت

اقامت همانطور که از نامش مشخص است مجوز حضور یک فرد در کشور دیگری است، معمولاً مجوز اقامت به 2 صورت موقت و دائم صادر می گردد.

اقامت موقت برای اشخاصی صادر می گردد که بنا به اهداف مختلفی و در مدت زمان مشخصی قصد اقامت در کشوری را دارند، مدت زمان اعتبار مجوز اقامت موقت بسته به نوع ویزا و هدف افراد از سفر به کشور مورد نظر متفاوت خواهد بود.

اقامت دائم به اشخاصی اختصاص دارد که قصد دارند به مدت نامحدود در کشوری زندگی کنند. معمولاً برای دریافت اقامت دائم هر کشوری در ابتدا افراد می بایست اقامت موقت کشور مورد نظر را دریافت نمایند.

سفارت چک

سفارت چک

آشنایی با سفارت چک Czech Embassy جمهوری چک ( Czech Republic) در مرکزاروپا و در همسایگی کشورهای آلمان، اتریش، مجارستان و اسلواکی قرارگرفته است. پایتخت کشور...
سفارت استرالیا

سفارت استرالیا

آشنایی با سفارت استرالیا Australian Embassy کشور استرالیا به عنوان یکی از مهاجرپذیر ترین کشورهای دنیا شناخته شده و روش های اقامتی گوناگونی را برای متقاضیان...

اسکیل ورکر کبک

شرایط اسکیل ورکر کبک کانادا ( اسکیلد ورکر کبک کانادا ) Quebec skilled workers کشور کانادا یکی از مهاجرپذیرترین کشورهای دنیا می باشد. ویژگی های خاص...
ویزای 476 استرالیا

ویزای 476 استرالیا

شرایط دریافت ویزای 476 استرالیا  Terms of obtaining a 476 Australian visa ویزای 476 استرالیا از نوع ویزای موقت کاری استرالیا است که از سال 2007...
ویزای کانادا

ویزای کانادا

انواع ویزای کانادا Types of Canadian visas دریافت ویزای کانادا با توجه به شرایط بسیار خوب این کشور یکی از مهمترین تمایلات افراد از کشورهای مختلف...
ویزای چک

ویزای چک

شرایط دریافت ویزای چک Conditions for obtaining a Czech visa در صورتی که شهروندان سایر کشور ها بخواهند به کشور دیگری وارد شوند، به داشتن ویزا...
ویزای 489 استرالیا

ویزای 489 استرالیا

آشنائی با ویزای 489 استرالیا Familiarity with Australian 489 visa در سالیان گذشته استرالیا یکی از مهاجرپذیرترین کشورهای جهان بوده و مهاجران زیادی از سراسر دنیا...
شرایط اخذ پاسپورت کانادا 2020

پاسپورت کانادا

شرایط اخذ پاسپورت کانادا 2020 Conditions for obtaining a Canadian passport 2020 کشورکانادا در شمال قاره ی آمریکا قرار گرفته و به عنوان دومین کشور پهناور...
ویزای 188 استرالیا

ویزای 188 استرالیا

روشهای اخذ ویزای 188 استرالیا Methods of obtaining an Australian 188 visa کشور استرالیا دارای شرایط بخصوصی از لحاظ موقعیت جغرافیایی و شرایط اقتصادی می باشد....
ایالتهای کانادا

ایالت های کانادا

معرفی ایالت های کانادا Introducing the states of Canada کانادا یکی از مهاجر پذیرترین کشورهای جهان است که از آن به عنوان بهشت مهاجران یاد می...

آخرین مقاله

مدارس جمهوری چک

مدارس جمهوری چک

انواع مدارس جمهوری چک Schools in the Czech Republic مدارس جمهوری چک که قدمت آن به قرن چهاردهم باز می گردد به عنوان "منطقه آموزش عالی...
طراحی مد و لباس در ایتالیا

طراحی مد و لباس در ایتالیا

طراحی مد و لباس در ایتالیا، چرا؟ Study fashion and clothing design in Italy طراحی مد و لباس در ایتالیا از جمله رشته هایی است که...
اقامت انگلستان

اقامت انگلستان

شرایط اخذ اقامت انگلستان Residence in the UK اقامت انگلستان به واسطه داشتن اقتصاد پویا و قدرتمند، نرخ بیکاری پایین و زبان رسمی این کشور که...