Search
Close this search box.

تحصیل در آلمان

مهاجرت تحصیلی به آلمان

مهاجرت تحصیلی به آلمان در چند سال اخیر به یک روند محبوب تبدیل شده است. آلمان مدت‌هاستیکی از جذاب‌ترین مقاصد برای دانشجویانبین‌المللی محسوب می‌شود که سیستم آموزشیباکیفیت و چشم‌انداز شغلی عالی را ارائه می‌دهد. این کشور دارای بیش از ۴۰۰ دانشگاه دولتی و خصوصی با بیش از ۲۰۰۰۰ رشته تحصیلی در رشته های مختلف است.

سیستم آموزشی آلمان در سراسر جهان به ویژه در زمینه های مهندسی، علم و فناوری بسیار مورد توجه است. این کشور تمرکز زیادی بر تحقیق و نوآوری دارد و بسیاری از دانشگاه‌ها از نزدیک با این صنعت همکاریمی‌کنند تا آموزش‌های عملی و مرتبط را به دانشجویان خود ارائه دهند.

سیستم آموزشی آلمان همچنین به دلیل مقرون به صرفه بودن در مقایسه با سایر مقاصد تحصیلی محبوب مانند بریتانیا و ایالات متحده شناخته شده است.

بسیاری از دانشگاه های دولتی در آلمان برای دانشجویان داخلی و خارجی شهریه رایگان ارائه می دهند، اگرچه انتظار می رود دانشجویان هزینه های زندگی مانند مسکن، غذا و بیمه درمانی را پوشش دهند.

دانشجویان بینالمللی نیز می توانند از فرصت های بورسیه تحصیلی فراوان موجود در آلمان استفاده کنند. دولت آلمان و همچنین بسیاری از سازمان های خصوصی، بورسیههایی را به دانشجویان بینالمللی ارائه می دهند تا به پوشش هزینه های زندگی و شهریه آنها کمک کنند.

 

یکی دیگر از مزایای تحصیل در آلمان امکان یادگیری زبان آلمانی است که در اروپا به طور گسترده صحبت می شود و در آلمان، اتریش و سوئیس زبان رسمی است.

 

یادگیری زبان آلمانی می تواند فرصت های زیادی را در زمینه اشتغال و تحصیل بیشتر در کشورهای آلمانی زبان ایجاد کند.

 

با وجود مزایای فراوان تحصیل در آلمان، برخی از چالش‌ها نیز وجود دارد که دانشجویانبین‌المللی ممکن است با آن‌ها مواجه شوند، مانند موانع زبانی،تفاوت‌های فرهنگی و شرایط ویزا.

 

با این حال، بسیاری از دانشگاه‌ها و سازمان‌ها به دانشجویانبین‌المللی کمک می‌کنند تا با زندگی در آلمان سازگار شوند.

 

در نتیجه،مهاجرت تحصیلی به آلمان روند رو به رشدی است و بسیاری از دانشجویان بینالمللی توسط سیستم آموزشی با کیفیت بالا، هزینه های تحصیلی مقرون به صرفه و فرصت های بورسیه جذب می شوند.

 

تحصیل در آلمان می تواند مهارت ها و دانش ارزشمند و همچنین تجربه فرهنگی منحصر به فردی را برای دانش آموزان فراهم کند.

 

نحوه اخذپذیرش تحصیلی آلمان

 

اخذ پذیرش از دانشگاه در آلمانمیتواندیکفرآیندچالشبرانگیز باشد، اما بابرنامه ریزی دقیق و آماده سازی، مطمئناً قابل دستیابی است.

 

برایافزایششانسپذیرش در یکدانشگاه در آلمان مراحل زیر را دنبالکنید:

 •  دانشگاه ها و برنامه های تحقیقاتی:

 

دانشگاههایتحقیقاتی در آلمان و برنامه هایی که ارائه میدهند. عواملیمانند شهرت دانشگاه، کیفیتبرنامهو زبانتدریس را در نظر بگیرید.

 

 •  شرایط پذیرش:

 

هر دانشگاه شرایط پذیرش خود را دارد، بنابراین مطمئن شویدکه آنها را برآورده میکنید. اینممکن است شامل ارائهریزنمرات، نمراتآزموناستاندارد، گواهیمهارت زبان و توصیه نامه باشد.

 

 • درخواست آنلاین:

 

اکثردانشگاههای آلمان یک فرآینددرخواست آنلاین دارندکه معمولاً شامل ایجاد حساب کاربری،تکمیل فرم درخواستو بارگذاریمدارک مورد نیاز است.

 

 • درخواست خود را ارسال کنید:

 

پس از تکمیلدرخواست خود، آن را قبل از پایان مهلت ارسال کنید. توصیهمی شود زودتردرخواستدهید تا زمان لازم برایپردازش داده شود و از دست ندادن مهلت مقرر جلوگیری شود.

 

 •  منتظر پاسخ باشید:

 

پس از ارسال درخواست، باید منتظر پاسخدانشگاهباشید. برخی از دانشگاه ها ممکن است قبل از تصمیمگیرینیاز به مصاحبه یامدارکاضافی داشته باشند.

 

 • پیشنهاد خود را بپذیرید:

 

اگرپیشنهادپذیرشدریافتکردید، آن را به دقت بررسیکنیدو تا مهلت مقرر آن را بپذیرید. ممکن است برایتاییدپذیرش خود نیاز به پرداختودیعهیاارائه اطلاعات اضافی داشته باشید.

 

 • درخواست ویزا:

دانشجویان بین المللی ممکن است برایتحصیل در آلمان به ویزایدانشجویینیاز داشته باشند. پس از پذیرش، در اسرع وقت برایویزا اقدام کنید،زیراممکن است چندین هفته طول بکشد.

 

نحوه اخذویزای تحصیلی المان

 

اگر دانشجوی بینالمللی هستید که قصد تحصیل در آلمان را دارید، ممکن است برای ورود به این کشور نیاز به ویزای دانشجویی داشته باشید. برای دریافتویزای تحصیلی آلمان باید مراحل زیر را طی کنید:

 

پذیرش در دانشگاه های آلمان:

 

قبل از اینکه بتوانید برایویزای دانشجویی اقدام کنید، ابتدا باید در دانشگاه های آلمان پذیرش بگیرید. شما باید نامه پذیرش را همراه با درخواست ویزای خود ارسال کنید.

 

مدارک خود را آماده کنید:

 

برای درخواست ویزای دانشجویی باید چندین مدارک از جمله گذرنامه معتبر، عکس پاسپورت بیومتریک، گواهی بیمه درمانی، اثبات منابع مالی و فرم درخواست ویزا تهیه کنید.

 

درخواست ویزا:

 

می توانید برایویزای دانشجویی در سفارت یا کنسولگری آلمان در کشور خود اقدام کنید. ممکن است از شما خواسته شود که در یک مصاحبه شرکت کنید، بنابراین آماده پاسخگویی به سوالات در مورد برنامه های تحصیلی، منابع مالی و روابط با کشور خود باشید.

 

منتظر پاسخ باشید:

 

زمان پردازش ویزای دانشجویی می تواند متفاوت باشد، اما معمولاً چندین هفته طول می کشد. ممکن است از شما خواسته شود که مدارک بیشتری ارائه دهیدیا در مصاحبه دوم شرکت کنید.

 

سفر به آلمان:

 

در صورت تایید ویزای شما، برچسب ویزا در پاسپورت خود دریافت خواهید کرد. سپس می توانید به آلمان سفر کرده و در دانشگاه انتخابی خود ثبت نام کنید.

 

ثبت نام در مقامات محلی:

 

پس از ورود به آلمان، باید در مقامات محلی ثبت نام کرده و اجازه اقامت دریافت کنید. شما باید مدرکی مبنی بر ثبت نام در یک دانشگاه آلمان و مدرکی مبنی بر منابع مالی ارائه دهید.

 

ویزای خود را تمدید کنید:

 

ویزای تحصیلی آلمان معمولاً سه ماه اعتبار دارد. اگر قصد دارید برای مدت طولانی تری در آلمان بمانید، باید ویزای خود را قبل از اتمام اعتبار آن تمدید کنید.

 

مدارک اخذ پذیرش تحصیلی به آلمان

 

هنگام درخواست پذیرش در یک دانشگاه در آلمان، مدارکی وجود دارد که باید برای پشتیبانی از درخواست خود ارائه دهید. این اسناد عبارتند از:

 

 1. ریزنمرات آموزشی:

 

شما باید ریزنمرات تمام موسسات آموزشی قبلی را که در آن شرکت کرده اید، از جمله دبیرستان و هر نوع تحصیلات پس از متوسطه ارائه دهید.

 1. گواهیمهارت زبان:

 

اگربرنامه انتخابی شما به زبان آلمانی تدریس می شود، باید مدرکی دال بر مهارت خود در این زبان ارائه دهید. اینممکن است شامل یک گواهی از یک آموزشگاه زبان یایک نمره آزمون استاندارد، مانندTestDaFیا DSH باشد.

 

 1. توصیه نامه:

 

برخی از دانشگاه ها ممکن است یک یا چند توصیه نامه از معلمان، استادان یا کارفرمایان که میتوانند توانایی های علمی یا حرفه ای شما را تأیید کنند، درخواست کنند.

 

 1. بیانیهشخصی:

 

ممکن است از شما خواسته شود کهیکبیانیهشخصیارائهدهیدکه در آن انگیزه خود را برایدرخواست در برنامه، اهداف تحصیلیو تجربیات و دستاوردهای مرتبط توضیحدهید.

 

 1. رزومه:

 

ممکن است لازم باشد رزومهیارزومهایارائهدهیدکهجزئیاتتجربیاتآکادمیکو حرفهای خود را شامل هر گونهتحقیقاتیادستاوردهای مرتبط باکارمیکند.

 

 1. اثبات منابع مالی:

 

شما باید ثابت کنیدکه بودجه کافیبرایحمایت از خود در طول تحصیل در آلماندارید. اینممکن است شامل صورت‌حساب‌هایبانکییانامه‌ای از یکحامی باشد.

 1. پاسپورت:

 

برایدرخواستپذیرش در دانشگاه در آلمان به پاسپورت معتبر نیازدارید.

 

 1. هزینهدرخواست:

 

برخی از دانشگاه ها ممکن است نیاز به پرداختهزینهدرخواست در زمان درخواست داشته باشند.

 

مهاجرت تحصیلی دانش اموزی به آلمان

 

در سال های اخیر تعداد دانشجویانی که برای مقاصد تحصیلی به آلمان مهاجرت میکنند افزایش قابل توجهی داشته است.

 

در اینجا دلایلی وجود دارد که چرا آلمان به یک مقصد محبوب برای دانشجویان بین المللی تبدیل شده است:

 

 1. آموزش باکیفیت بالا:

 

آلمان شهرت دیرینه ای برای ارائه آموزش باکیفیت بالا دارد. دانشگاه‌های آن در سرتاسر جهان مورد احترام هستندو بسیاری از آن‌هابرنامه‌های با رتبه‌های برتر را در زمینه‌هایی مانند مهندسی، علوم طبیعی و تجارت ارائه می‌کنند.

 

 1. شهریه مقرون به صرفه:

 

هزینههایتحصیل در آلمان در مقایسهباکشورهایدیگرمانندایالاتمتحدهو بریتانیا نسبتا پایین است. در بسیاری از موارد، هزینههایتحصیل به طور کامل لغو می شود و دانشجویان فقط هزینهاداریکمیمیپردازند.

 1. فرصت هایتحقیقاتیعالی:

 

آلمان مرکز تحقیقات و نوآوری است و دانشگاههای آن فرصت های تحقیقاتی عالی را برای دانشجویان ارائه میدهند.
بسیاری از دانشگاه‌ها پیوندهای قوی با شرکای صنعتی دارندکه تجربه واقعی و فرصت‌های شبکه‌ سازی را برای دانشجویان فراهم می‌کنند.

 

 1. تنوع و تجربه فرهنگی:

 

آلمان کشوری چند فرهنگی با تاریخ غنی و فرهنگ پر جنب و جوش است. دانشجویان بین المللی می توانندطیف متنوعی از فرهنگ ها را تجربه کنند، با مردم سراسر جهان ملاقات کنندو مهارتهای زبانی خود را بهبودبخشند.

 

 1. فرصت های شغلی:

 

آلماندارای اقتصاد قوی است و فرصتهایشغلیزیادیبرای فارغ التحصیلان وجود دارد.
بسیاری از شرکت ها در آلمان به طور فعال به دنبال فارغ التحصیلان از دانشگاههایآلمانهستند و کاربرایدانشجویانبینالمللیپس از فارغ التحصیلی آسان تر می شود.

 

برایمهاجرت به آلمانبرای مقاصد تحصیلی،دانشجویانبینالمللیبایدبرایپذیرش در یکی از دانشگاههایآلمانو اخذویزایدانشجویی اقدام کنند.

 

در حالیکهاینفرآیندمیتواندچالشبرانگیز باشد، بابرنامهریزیو آمادهسازیدقیق قابل دستیابی است.

 

باتحصیل در آلمان،دانشجویانبینالمللیمیتوانند از آموزشباکیفیت بالا، فرصت هایتحقیقاتیعالی،و تجربهفرهنگی متنوع بهره مند شوند و اینکشور را به مقصدی جذاب برایمهاجرتتحصیلیتبدیلمیکند.

 

مهاجرت تحصیلی به کشور آلمان در مقطع کارشناسی

 

آلمان به یک مقصد محبوب برای دانشجویان بین المللی که به دنبال مدرک کارشناسی ارشد هستند تبدیل شده است.

 

این کشور دارای یک سیستم آموزشی تثبیت شده است و برنامههایکارشناسی ارشد متنوعی را در زمینههای مختلف از جمله مهندسی، علوم طبیعی،بازرگانی و علوم اجتماعیارائهمیدهد.

 

در اینجادلایلی وجود دارد کهچراآلمان به مقصدی جذاب برایمهاجرتتحصیلیکارشناسیارشدتبدیل شده است:

 

 1. آموزشباکیفیت بالا:

 

آلمان به ارائهآموزشباکیفیت بالا معروف است و دانشگاههای آن همواره در رتبه بندیهایبینالمللی رتبه بالاییدارند.

این بدان معناستکهدانش‌آموزانمی‌توانند انتظار دریافتآموزش در سطح جهانی را داشته باشندکه در سطح جهانیشناخته شده باشد.

 

 1. برنامههایآکادمیک متنوع:

 

آلمانطیفگستردهای از برنامههایکارشناسیارشد را در زمینههای مختلف ارائهمیدهد، کهیافتنبرنامهای را برایدانشجویانبینالمللی آسان تر میکندکهباعلایق و آرزوهایشغلی آنها مطابقت داشته باشد.

 

 1. شهریه مقرون به صرفه:

 

اکثردانشگاههایآلمانشهریهرایگانیاکم را برایبرنامههایکارشناسیارشدارائهمیدهندکه آن را به گزینهایبسیار مقرون به صرفه تر در مقایسهباسایرکشورهاتبدیلمیکند.

 1. دسترسی به فرصت هایتحقیقاتی:

 

آلمانمرکزتحقیقاتو نوآوری است و بسیاری از دانشگاه ها پیوندهایقویباشرکایصنعتیدارند.

این بدان معناستکهدانشجویانکارشناسیارشد به فرصت‌هایتحقیقاتیعالیدسترسیدارندکهمی‌تواند به آنها در کسب تجربه و مهارت‌هایارزشمندکمککند.

 

 1. فرصت هایشغلی:

 

آلماندارای اقتصاد قوی است و فرصتهایشغلیزیادیبرای فارغ التحصیلان وجود دارد.

بسیاری از شرکت ها در آلمان به طور فعال به دنبال فارغ التحصیلان از دانشگاههایآلمانهستندو کاربرایدانشجویانبینالمللیپس از فارغ التحصیلی آسان تر می شود.

 

برایمهاجرت به آلمانبرای مقاصد تحصیلیکارشناسیارشد، دانشجویانبینالمللیبایدبرایپذیرش در دانشگاههایآلمان و اخذ ویزایدانشجویی اقدام کنند.

 

فرآیندپذیرش معمولا شامل ارائهریزنمراتدانشگاهی،گواهیمهارت زبان و بیانیهشخصی است.

 

همچنینممکن است از دانشآموزانخواسته شود که در آزمونهایاستانداردمانندGRE، GMATیاTestASشرکتکنند.

 

بابرنامهریزیدقیقو آمادهسازی،تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد در آلمانمیتواند تجربه ایارزشمندبرایدانشجویانبینالمللی باشد و تحصیلاتباکیفیت بالا، فرصت هایتحقیقاتیارزشمند و مسیریبراییک شغل موفق را برای آنها فراهم کند.

 

نحوه ی مهاجرت تحصیلی به کشور آلمان در مقطع دکتری

 

برایتحصیل در مقطع دکترا در آلمان به عنوان یکدانشجویبینالمللی،بایداین مراحل کلی را دنبالکنید:

 

 1. دانشگاه ها و برنامههایپژوهشی:

 

باتحقیق در دانشگاه ها و برنامههایدکتراکهباعلایق و اهداف شغلی شما مطابقتدارند شروع کنید. عواملیمانند الزامات برنامه، حوزه هایتحقیقاتی، فرصت هایتامینمالیو زبانآموزشی را در نظر بگیرید.

 

 1. شرایطپذیرش:

 

برای واجد شرایط بودن برایبرنامهدکترا در آلمان، معمولاً بایدمدرککارشناسیارشدیامدرک معادل آن را داشته باشید،شرایط زبان را برآوردهکنید و تجربه تحقیقاتی مرتبط را نشان دهید.

 

 1. یک استاد راهنماپیداکنید:

 

سرپرستانبالقوه در رشته تحصیلی خود را شناساییکنیدو باپیشنهادتحقیق و رزومه خود با آنها تماس بگیرید. یک استاد راهنما شما را در دوره دکتریراهنماییمیکندو فرصتهایتحقیقاتی را در اختیار شما قرار میدهد.

 

 1. درخواستبرایدانشگاه ها:

 

درخواست خود را به دانشگاههاییکه در فهرست نهایی قرار داده اید ارسال کنید. برنامههایکاربردی معمولاً به رونوشت، پروپوزالتحقیقاتی،رزومه، توصیه نامه و اثباتمهارت زبان نیازدارند.

 

 1. تأمینمالی مطمئن:

 

بسیاری از دانشگاه‌ها در آلمانفرصت‌هایتأمینمالیبرایدانشجویانبین‌المللیدکترا، از جمله بورسیه‌ها،کمکهزینه‌هایتحقیقاتی،و بورسیه‌هاارائهمی‌کنند. به دنبال فرصت های بودجه ایباشیدکهباعلایقتحقیقاتی شما مطابقت دارد و زودتردرخواستدهید.

 

 1. دریافتویزایدانشجویی:

 

پس از پذیرش در مقطع دکترا در آلمان، بایدبرایویزایدانشجویی اقدام کنید. شما معمولاً بایدمدرکپذیرش،بیمهدرمانیو بودجهکافیبرایپوششهزینههایزندگیارائهدهید.

 

تحصیل در مقطع دکترا در آلمانمیتواندیک تجربه چالشبرانگیزو درعین حال پرارزش باشد و به شما امکاندسترسی به تحقیقاتپیشرفته، منابع عالی و یکمحیطعلمیحمایتی را میدهد.

 

بابرنامهریزیدقیقو آمادهسازی،میتوانیدعلایقتحقیقاتی خود را دنبالکنید و به بخش تحقیق و نوآوری رو به رشد کشورکمککنید.

 

بورسیه های تحصیلی آلمان

 

آلمانطیفگستردهای از بورسیههایتحصیلی را برایدانشجویانداخلیو بینالمللی در سطوح مختلف تحصیلیارائهمیدهد.

 

بورسیههایتحصیلی هم از سویسازمانهایدولتیو غیردولتی،دانشگاه ها و بنیادهایخصوصی در دسترس است.

 

اینبورسیه ها با هدف حمایتمالی از دانشجویانو توانمندسازی آنها برایپیگیری اهداف تحصیلی خود می باشد.

 

 

دراینجابرخی از انواع بورسیهتحصیلیآلمانبرایدانشجویانبینالمللی وجود دارد:

 

بورسیههایتحصیلی DAAD

سرویس تبادل علمیآلمان (DAAD) بورسیههایی را برایدانشجویانبینالمللیبرایتحصیل در آلمانارائهمیدهد.

بورسیههای DAAD هزینههایتحصیل،هزینههایزندگی،بیمهدرمانیو هزینههای سفر را پوششمیدهد.

بورسیههایتحصیلیبرای مقاطع مختلفتحصیلی از جمله دوره هایکارشناسی،کارشناسیارشد و دکترا در دسترس است.

 

بورسیههای Erasmus+

 

برنامه Erasmus+ بورسیههایی را برایدانشجویانبینالمللیبرایتحصیل در اروپا از جمله آلمانارائهمیدهد.

بورسیه ها هزینههایتحصیل،هزینههایزندگیو هزینههای سفر را پوششمیدهند.

بورسیههایتحصیلیبرای دوره هایکارشناسی،کارشناسیارشد و دکترا در دسترس است.

 

بورسیههایبنیادخصوصی:

 

بنیادهایخصوصی در آلمانبورسیههایی را برایحمایت از دانشجویان رشته های مختلف دانشگاهیارائهمیدهند.

 

اینبورسیه ها اغلب در رشته هایدانشگاهی خاص، زمینههایتحقیقاتییاپیشینههایشخصی هدف قرار میگیرند. به عنوان مثال می توان به بنیادهاینریش بل، بنیادفردریشایبرتو بنیادکنرادآدناور اشاره کرد.

 

برایدرخواستبورسیهتحصیلیآلمان، دانشجویانباید در مورد معیارهای واجد شرایط بودن، مهلت درخواستو مدارک مورد نیازتحقیقکنند.

به طور معمول، بورسیهتحصیلی به ریزنمراتدانشگاهی،انگیزه نامه، توصیه نامه و مدرکمهارت زبان نیاز دارد. برخی از بورسیه ها ممکن است نیاز به مصاحبه یا مقالات اضافی داشته باشند.

 

درنتیجه،بورسیههایتحصیلیآلمان به دانشجویانبینالمللیفرصتیبرایتحصیل در آلمانمیدهدو هزینههایشهریه،هزینههایزندگی و سایرهزینههایتحصیلی را پوششمیدهد.

 

باتحقیقو آمادهسازیدقیق،دانشجویانمیتوانندبرایبورسیههاییکهبا اهداف تحصیلی و نیازهایمالی آنها مطابقت دارد، درخواستدهند.

 

مهاجرت تحصیلی به کشور آلمان و اخذ ویزای همراه

 

مهاجرت تحصیلی به آلمان مستلزم اخذ ویزای تحصیلی از سوی دانشجویان بینالمللی است که به آن «مجوز اقامت دانشجویی» نیز می گویند.

 

این ویزا به دانشجویان اجازه می دهد تا در طول مدت تحصیل در آلمان بمانند و قابل تمدید است. مراحل اخذ ویزای تحصیلی آلمان به شرح زیر است:

 

 1. درخواست پذیرش در دانشگاه های آلمان:

 

قبل از درخواست ویزای دانشجویی، دانشجویان بینالمللی باید در یک دانشگاه یا برنامه آلمان پذیرفته شوند.

 

 1. شرایط ویزا را برآورده کنید:

 

دانشجویان بینالمللی برای دریافتویزای دانشجویی باید شرایط خاصی را داشته باشند، از جمله اثبات تمکن مالی برای حمایت از خود در طول تحصیل، گواهی بیمه درمانی و گذرنامه معتبر.

 

 1. مدارک لازم را جمع آوری کنید:

 

دانشجویان بینالمللی برای درخواست ویزای دانشجویی باید مدارک متعددی از جمله مدارک پذیرش در دانشگاه آلمان، مدرک حمایت مالی، بیمه درمانی و پاسپورت معتبر ارائه دهند.

 

 1. درخواست ویزا:

 

دانشجویان بینالمللی باید برایویزای دانشجویی به سفارت یا کنسولگری آلمان در کشور خود مراجعه کنند. روند درخواست می تواند چندین هفته یا ماه طول بکشد، بنابراین دانش آموزان باید قبل از سفر برنامه ریزی شده خود درخواست دهند.

 

 1. شرکت در مصاحبه:

 

به عنوان بخشی از فرآیند درخواست ویزا، دانشجویان بینالمللی ممکن است نیاز به مصاحبه در سفارت یا کنسولگری آلمان در کشور خود داشته باشند.

 

 1. سفر به آلمان:

 

پس از اعطایویزای دانشجویی، دانشجویان می توانند به آلمان سفر کنند و باید ظرف دو هفته پس از ورود در اداره ثبت نام محلی ثبت نام کنند.

 

توجه به این نکته ضروری است که شرایطویزای دانشجویی ممکن است بسته به کشور محل اقامت دانشجو متفاوت باشد.

 

توصیه می شود که دانشجویان برای شرایط خاص ویزا با سفارت یا کنسولگری آلمان محلی خود تماس بگیرند.

علاوه بر ویزای دانشجویی، دانشجویان بینالمللی بسته به شرایط خود ممکن است نیاز به اخذ ویزاهایا مجوزهای دیگری مانند ویزای کار یا اجازه اقامت نیز داشته باشند.

 

مشورت با مقامات مربوطه برای تعیین ویزایا مجوز مورد نیاز بسیار مهم است.

 

اخذ مجوز کار دانشجویی در المان

 

دانشجویان بینالمللی که در آلمان تحصیل می کنند مجاز به کار پاره وقت در حین تحصیل هستند. با این حال، دانشجویان غیر اتحادیه اروپا باید قبل از شروع به کار، مجوز کار دانشجویی دریافت کنند.

 

مراحل دریافت مجوز کار دانشجویی در آلمان به شرح زیر است:

 

 1. درخواست مجوز کار دانشجویی:

 

دانشجویان غیر اتحادیه اروپا می توانند برای مجوز کار دانشجویی در اداره خارجی (Ausländerbehörde) در شهری که در آن تحصیل می کنند درخواست دهند. فرم درخواست را معمولاً می توان در وب سایت اداره خارجیخارجییافت.

 

 1. واجد شرایط مجوز کار:

 

برای واجد شرایط بودن برای مجوز کار دانشجویی، دانشجویان باید در یک دانشگاه آلمان ثبت نام کرده و ویزای دانشجویی معتبر داشته باشند. آنها همچنین بایدیک حساب بانکی در آلمان و بیمه درمانی داشته باشند.

 

 1. مدارک لازم را ارائه دهید:

 

دانشجویان برای درخواست مجوز کار دانشجویی باید مدارک متعددی از جمله پاسپورت خود، مدرک ثبت نام در دانشگاه آلمان، مدرک بیمه درمانی و صورت حساب بانکی ارائه دهند.

 

 1. شرکت در مصاحبه:

 

ممکن است از دانش آموزان خواسته شود که در یک مصاحبه در دفتر خارجی شرکت کنند.

 

 1. دریافت مجوز کار:

 

در صورت اعطای مجوز کار دانشجویی، دانشجویانمجوزی دریافت می کنند که به آنها اجازه می دهد تا حداکثر ۱۲۰ روز کامل یا ۲۴۰ نیم روز در سال کار کنند. در تعطیلاتترم، دانشجویان می توانند تمام وقت کار کنند.

 

مهم است که توجه داشته باشید که مجوز کار دانشجویی فقط برای کار پاره وقت معتبر است و نباید برای حمایت کامل از خود استفاده شود.

 

همچنین، دانشجویان باید از محدودیت هایویزای خود آگاه باشند و اطمینان حاصل کنند که کار آنها با تحصیل آنها تداخلی ایجادنمی کند.

 

علاوه بر مجوز کار دانشجویی، انواع دیگری از مجوزهای کار در آلمان برای دانشجویان بینالمللی وجود دارد، مانند کارت آبییا کارت آبی اتحادیه اروپا.

 

اینمجوزها به دانش آموزان اجازه می دهد تا به صورت تمام وقت کار کنند و مزایای بیشتری داشته باشند. توصیه می شود دانشجویان برای تعیین مجوز کار مناسب با وضعیت خود، با مراجع مربوطه مشورت کنند.

 

به طور کلی، اخذ مجوز کار دانشجویی در آلمان یک فرآیند ساده است و دانشجویان بینالمللی می توانند در حین تحصیل به صورت پاره وقت کار کنند تا از نظر مالی خود را تامین کنند.

 

شرایط کار پس از تحصیل در المان

 

دانشجویان بینالمللی که از یکی از دانشگاه های آلمان فارغ التحصیل می شوند، اجازه دارند تا ۱۸ ماه در این کشور بمانند تا شغل مرتبط با رشته تحصیلی خود را جستجو کنند.

 

پس از یافتن شغل، می توانند برایویزای کار یا کارت آبی اقدام کنند که به آنها اجازه می دهد برایمدت طولانی تری در آلمان کار کنند.

 

بازار کار آلمان بسیار رقابتی است و یافتن کار برای دانشجویان بینالمللی می تواند چالش برانگیز باشد، به خصوص اگر آنها آلمانی صحبت نمی کنند.

 

با این حال، فارغ التحصیلان رشته های فنی و مهندسی تقاضای بالایی دارند و شانس بیشتری براییافتن شغل در آلمان دارند. همچنین داشتن تجربه کاری مرتبط و دوره هایکارآموزی در طول تحصیل مفید است.

 

شرایط کار در آلمان به طور کلی مطلوب است و حداقل دستمزد ۹٫۶۰ یورو در ساعت است که از بسیاری از کشورهای اروپایی بیشتر است.

 

کارکنان تمام وقت حق دارند حداقل ۲۰ روز مرخصی با حقوق در سال داشته باشند و بسیاری از شرکت ها مزایای اضافی مانند بیمه درمانی، برنامه های بازنشستگی و ساعات کاری انعطاف پذیر را ارائه می دهند.

 

آلمان همچنین داراییک سیستم رفاه اجتماعی قوی است که یک شبکه ایمنی برایکارگرانی که شغل خود را از دست می دهند فراهم می کند.

 

مزایای بیکاری تا دو سال در دسترس است و کارگران می توانند تا ۶۰ درصد از درآمد قبلی خود را دریافت کنند.

 

برای دانشجویان بینالمللی مهم است که از محدودیت هایویزای خود آگاه باشند و اطمینان حاصل کنند که کار آنها با تحصیلات آنها تداخلی ندارد.

 

دانشجویانی که بیش از ۱۲۰ روز کامل یا ۲۴۰ نیم روز در سال کار می کنند ملزم به پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی هستند که می تواند از دستمزد آنها کسر شود.

به طور کلی، شرایط کار در آلمان برای فارغ التحصیلانی که قادر به یافتن شغل مرتبط با رشته تحصیلی خود هستند، مطلوب است.

 

بازار کار آلمان بسیار رقابتی است، اما فارغ التحصیلان رشته های فنی و مهندسی تقاضای بالایی دارند و سیستم رفاه اجتماعی قوی این کشور شبکه ایمن برای کارگران فراهم می کند.

 

نحو اخذ اقامت در المان

 

برای اخذ اقامت آلمان مراحل مختلفی را بایدطیکرد:

 

 1. باویزای معتبر وارد آلمانشوید:

 

شهروندانغیراتحادیهاروپاباید قبل از سفر به آلمانابتدا از سفارتیاکنسولگریآلمان در کشور خود ویزادریافتکنند.

ویزابایدبرای مدت اقامت در نظر گرفته شده معتبر باشد و هدف از بازدید را مشخص کند.

 

 1. ثبت نام در مقامات محلی:

 

در عرض دو هفته پس از ورود به آلمان، همه خارجی ها باید در اداره ثبت نام محلی (Einwohnermeldeamt) ثبت نام کنندو گواهی ثبت نام (Meldebescheinigung) دریافتکنند.

 

 1. درخواست اجازه اقامت:

 

شهروندانغیراتحادیهاروپاکهمایل به اقامت بیش از ۹۰ روز در آلمانهستندبایدبرای اجازه اقامت اقدام کنند.

 

درخواستباید به اداره محلیخارجیان (Ausländerbehörde) ارسال شود و بایدحداقل سه ماه قبل از انقضایویزاارائه شود.

 

 1. ارائهمدارک لازم:

 

درخواستبایدبامدارکمتعددی از جمله پاسپورت معتبر، گواهیبیمهدرمانی،مدرکحمایتمالیو گواهی ثبت نام از دانشگاهآلمان (برایدانشجویان) همراه باشد.

 

 1. شرکت در مصاحبه:

 

ممکن است از متقاضیانخواسته شود که در یک مصاحبه در دفتر اتباع خارجیشرکتکنند تا در مورد درخواست خود صحبت کنند.

 

 1. دریافت مجوز اقامت:

 

در صورت تاییددرخواست، متقاضی اجازه اقامت دریافتمیکندکه به آنها اجازه میدهد بسته به هدف سفر خود برای مدت مشخصی در آلمانبمانند.

 

توجه به ایننکتهضروری است که مجوز اقامت باید قبل از انقضای آن تمدید شود. فرآیندتمدید مشابه فرآینددرخواستاولیه است و باید قبل از انقضای مجوز فعلی انجام شود.

 

به طور کلی، اخذ مجوز اقامت در آلماننیازمندچندین مرحله است و میتواندیکفرآیندطولانی باشد.

 

بااین حال، تا زمانیکهمتقاضیانشرایط لازم را داشته باشندو مدارک مورد نیاز را ارائهدهند، بایدبتوانند اجازه اقامت برای اقامت در آلمان را دریافتکنند.

 

هزینه ی تحصیل و زندگی در المان

 

آلمان به دلیلسیستمآموزشیباکیفیتو هزینههای نسبتا مقرون به صرفه، یک مقصد محبوب برایدانشجویانبینالمللی است.

 

بااین حال، هزینهتحصیلو زندگی در آلمانبسته به عوامل مختلفی از جمله مکان و نوع دوره میتواند متفاوت باشد.

 

هزینههایتحصیل در آلمان به طور کلیکم است یا اصلا وجود ندارد، زیرابسیاری از دانشگاه ها برای دوره هایکارشناسیشهریهدریافتنمیکنندو حتیبرای دوره هایکارشناسی ارشد معمولاً هزینه ها بسیارکمتر از سایرکشورها است.

 

بااین حال، برخی از دوره هایتحصیلاتتکمیلیممکن است شهریهدریافتکنندو دانشگاههایخصوصیممکن است هزینههایبیشتری را دریافتکنند.

 

هزینههایزندگی در آلماننیز بسته به موقعیتمکانی متفاوت است و شهرهایبزرگیمانندبرلین و مونیخگرانتر از شهرهایکوچکترهستند.

 

دانشجویانبینالمللیبرایپوششهزینههایزندگی خود که حدود ۸۵۳ یورو در ماه تخمین زده می شود، بایدمدرکیمبنی بر حمایتمالیارائهدهند.

 

سایرهزینههاییکهباید در نظر بگیرید شامل اسکان، حمل و نقل، غذا و مراقبتهایبهداشتی است.

 

هزینههایاسکانمیتواند از ۲۰۰ تا ۸۰۰ یورو در ماه متغیر باشد، بسته به اینکهدانشجو در یکخوابگاهدانشجویی،آپارتمانمشترکیاآپارتمانخصوصیزندگیکند.

 

هزینههای حمل و نقلنیز نسبتاً پایین است، باهزینهماهانه حمل و نقل عمومی حدود ۶۰ تا ۸۰ یورو.

دانشجویانبینالمللی ملزم به داشتنبیمهدرمانیهستندکه بسته به ارائهدهندهو سطحپوشش، حدود ۸۰ تا ۱۲۰ یورو در ماه هزینه دارد.

 

همچنینشایانذکر است کهآلمانطیفوسیعی از بورسیه ها و گزینههایکمکمالی را برایدانشجویانبینالمللیارائهمیدهدکهمیتواند به پوششبخشی از هزینههایتحصیل و زندگیکمککند.

 

برخی از بورسیه ها توسط دولت آلمانارائهمیشوند، در حالیکهبرخیدیگر توسط سازمان ها یادانشگاههایخصوصیارائهمیشوند.

 

به طور کلیهزینهتحصیلو زندگی در آلمان در مقایسهباسایرکشورها نسبتا مقرون به صرفه است.

 

بااین حال، برایدانشجویانبینالمللی مهم است که بودجه خود را با دقت انجام دهندو از فرصت هایبورسیهتحصیلی و کمکهایمالیاستفادهکنند تا تحصیل خود در آلمان را تا حد امکان مقرون به صرفه کنند.

 

وکیل مهاجرتی کیست؟

 

وکیلمهاجرتیک متخصص حقوقی است که در زمینه قانون مهاجرت تخصص دارد.

 

آنها مشاوره حقوقیو کمک به افراد و سازمان ها در مورد مسائل مربوط به مهاجرت، از جمله درخواستویزا، مجوز کار، مجوز اقامت، درخواستشهروندی، اخراج و پناهندگیارائهمیکنند.

 

قانونمهاجرتیکزمینهپیچیدهو دائماً در حال تغییر است و یکوکیلمهاجرت تخصص و تجربه لازم را دارد تا در سیستمحقوقیحرکتکند و به مشتریان خود در دستیابی به اهداف مهاجرتی خود کمککند.

آنها در مورد الزامات قانونیبرای انواع مختلف ویزاو مجوزهاآگاههستند و میتوانند به مشتریان خود کمککنند تا گزینههای خود را درککنند و بهترین اقدام را انتخاب کنند.

 

وکلایمهاجرتبامشتریانی از طیفوسیعی از زمینه ها و موقعیت ها از جمله دانشجویان، متخصصان، خانواده ها و پناهندگانکارمیکنند.

 

آنها ممکن است در بخش خصوصی،برایسازمانهایغیرانتفاعییابرایسازمانهایدولتیکارکنند.

 

برخی از مسئولیتهایکلیدییکوکیلمهاجرتممکن است شامل موارد زیر باشد:

 

 1. مشاوره به مشتریان در مورد گزینههایمهاجرتی:

 

یکوکیلمهاجرتمیتواند مشاوره حقوقی در مورد انواع مختلف ویزاهاو مجوزهای موجود ارائهدهد و به مشتریانکمککند تا شرایطقانونی هر کدام را درککنند.

 

 1. کمک به درخواستهایویزاو مجوز:

 

یکوکیلمهاجرتمیتواند به مشتریان در تهیهو ارسالدرخواستهایویزا و مجوز کمککند و راهنماییهایی را در زمینهمدارکپشتیبان و آماده سازی مصاحبه ارائهدهد.

 

 1. وکالت از موکل در رسیدگیهایحقوقی:

 

وکیلمهاجرتمیتواندوکالتموکلان را در دعاویحقوقی،مانند جلسات اخراج، نمایندگیکندو برای حفظ حقوق و منافع آنها تلاش کند.

 

 1. ارائهپشتیبانیحقوقی مستمر:

 

یکوکیلمهاجرتمیتواندپشتیبانیحقوقیمستمری را از مشتریانارائهدهد، مانندنظارت بر وضعیتدرخواستهای آنها و کمک به تمدیدویزا و مجوزها.

 

به طور کلی،یکوکیلمهاجرت نقش مهمی در کمک به افراد و سازمان‌ها در جهت‌یابیچشم‌اندازپیچیدهقانونیمهاجرتایفامی‌کند.

 

آنها میتوانند مشاوره حقوقیو پشتیبانیارزشمندی را برایکمک به مشتریان خود در دستیابی به اهداف مهاجرتی و اطمینان از محافظت از حقوق آنها ارائهدهند.

 

دلایل مهاجرت به آلمان

 

آلمانیک مقصد محبوب برای مهاجران از سراسر جهان است و بسیاری از مردم به دلایل مختلف مهاجرت به اینکشور را انتخاب میکنند. برخی از دلایلاصلیمهاجرت به آلمانعبارتند از:

 

 1. تحصیلات:

 

آلمان خانه برخی از برتریندانشگاههای جهان است کهطیفوسیعی از دوره ها و برنامه ها را برایدانشجویان از سراسر جهان ارائهمیدهد.

 

بسیاری از دانشجویانبینالمللیتحصیل در آلمان را انتخاب میکنندو برخیممکن است پس از اتمام تحصیلات خود تصمیم به ماندن در اینکشوربگیرند.

 

 1. فرصت هایکاری:

 

آلماندارای اقتصاد قوی است و خانهبسیاری از شرکتهایچندملیتی است کهطیفوسیعی از فرصت هایشغلی را برایکارگرانداخلی و بینالمللیارائهمیدهد.

 

بسیاری از کارگران ماهر، به ویژه در زمینههاییمانندمهندسی،فناوری اطلاعات و مراقبتهایبهداشتی،مهاجرت به آلمان را برای ادامه شغل خود انتخاب میکنند.

 

 1. کیفیتزندگی:

 

آلمانبااستانداردهایبالایمراقبتهایبهداشتی،آموزشیو رفاهاجتماعیهمواره در میانکشورهایبرتر جهان از نظر کیفیتزندگی قرار دارد.

بسیاری از مردم برایداشتنکیفیتزندگی بهتر برای خود و خانواده خود مهاجرت به آلمان را انتخاب میکنند.

 

 1. الحاق خانواده:

 

بسیاری از مهاجران به آلمان به اعضایخانوادهایمیپیوندندکه قبلاً در اینکشورزندگیمیکنند، چه از طریق ازدواج یاسایر روابط خانوادگی.

 

آلمانسیاست‌های نسبتاً ملایمیبرای الحاق خانواده‌ها در مقایسهبابرخیدیگر از کشورها دارد که اتحاد مجددخانواده‌ها را آسان‌ترمی‌کند.

 

 1. ثبات سیاسی:

 

آلمانکشوریباثباتو دموکراتیک،باسیستمحقوقیقوی و متعهد به حقوق بشر است.

 

برایافرادیکه در کشورهایدارایبیثباتیسیاسییا نقض حقوق بشر زندگیمیکنند، مهاجرت به آلمانمیتواندمحیط امن و با ثبات تری را ارائهدهد.

 

شرایط یک وکیل مهاجرتی المان چیست؟

 

در آلمان، یکوکیلمهاجرتبایدمدرک حقوق داشته باشد و درکانونوکلا در ایالت خود ثبت نام کرده باشد.

 

همچنینبایدیک دوره آموزشیتخصصی در زمینه قانون مهاجرت را گذراندهباشندو تجربهخاصی در اینزمینه داشته باشند.

 

کاریکوکیلمهاجرت در آلمانمیتواندچالشبرانگیز باشد، زیراقوانینو مقرراتحاکم بر مهاجرتپیچیده و در معرض تغییراتمکررهستند.

 

وکلایمهاجرتباید در جریانآخرین تحولات حقوقیباشندو بتوانند آنها را در شرایط خاص مشتریان خود تفسیر و اعمال کنند.

 

یکوکیلمهاجرت در آلمانممکن است در دفتر خصوصی،براییکشرکتحقوقیکه در قانون مهاجرت تخصص دارد، یابراییکسازمانغیرانتفاعیکه به مهاجران کمکحقوقیارائهمیدهد، کارکند.

 

آنها همچنینممکن است برای دولت کارکنند، مانند بخش مهاجرتیکآژانسمحلییافدرال.

 

دلایل لزوم وکیل مهاجرتی

 

 

دلایلمختلفی وجود دارد کهچرایک فرد ممکن است نیاز به استخدام وکیلمهاجرت داشته باشد:

 

 1. قوانین مهاجرت پیچیده و دائماً در حال تغییر:

 

قوانینمهاجرتباتغییراتو به روز رسانیهایمکررمیتواندپیچیده و دشوار باشد. یکوکیلمهاجرتمیتواند به افراد کمککند تا قوانینو مقررات مربوط به شرایط خاص خود را درککنند و راهنماییهایی را در مورد بهتریناقدامارائهدهند.

 

 1. موانع زبانی:

 

برایافرادیکه به زبان محلی به راحتی صحبت نمیکنند، پیمایش در سیستممهاجرتمیتواند به ویژهچالشبرانگیز باشد.

 

یکوکیلمهاجرتمیتواند خدمات ترجمه و ترجمه را ارائهدهد و به اطمینان حاصل شود که تمام ارتباطات با مقامات مهاجرت شفاف و دقیق است.

 

 1. الزامات رویهای:

 

درخواستهایمهاجرتمیتواند شامل طیفوسیعی از الزامات رویهای از جمله مستندات، مهلت های ثبت نام و مصاحبه باشد. یکوکیلمهاجرتمیتواندکمککند تا اطمینان حاصل شود که همه الزامات برآورده شده است و درخواست به درستی و به موقع ارسال می شود.

 

 1. درخواستتجدیدنظرو رسیدگیهایقانونی:

 

اگردرخواستمهاجرت رد شود یافردیبا اخراج مواجه شود، وکیلمهاجرتمیتواند از آنها در مراحل قانونیوکالتکندو بهدرخواستتجدید نظر در تصمیمکمککند.

 

 1. دانش و تخصص :

 

وکلایمهاجرتدارایدانشو تخصصتخصصی در زمینهقوانینمهاجرتهستندکه در موارد پیچیدهمیتواندارزشمند باشد.

 

آنها میتوانندراهنماییهایی در مورد بهتریناستراتژی ها برایدریافتویزایاوضعیت اقامت ارائهدهندو میتوانند به حل و فصل هر گونه مسائل حقوقیکهپیشمیآیدکمککنند.

 

 1. آرامش خاطر:

 

استخدام وکیلمهاجرتمیتواندآرامش خاطر را برایافرادیکه در سیستممهاجرتهدایتمیکنند، فراهمکند.

 

باکاربایکوکیل، افراد میتواننداطمینان داشته باشندکهدرخواست آنها به درستی انجام می شود و هرکاریکهممکن است برایرسیدن به یکنتیجه مثبت انجام میدهند.

 

وظایف وکیل مهاجرت تحصیلی به آلمان

 

یکوکیلمهاجرت متخصص در زمینهمهاجرتتحصیلی به آلمان مسئول کمک به مشتریان در اخذ ویزا، مجوز کارو سایرمدارک لازم برایتحصیل در آلمان است.

 

برخی از وظایفاصلییکوکیلمهاجرت در اینزمینه به شرح زیر است:

 

 1. مشاوره:

 

وکیلمهاجرتبامشتریانمشورتخواهدکرد تا نیازهای خاص آنها را مشخص کندو در مورد فرآیندهایویزا و مهاجرت مناسب راهنماییکند.

 

 1. آماده سازیمدارک:

 

وکیل به مشتریان در جمع آوریو تهیهمدارک لازم برایدرخواستویزا از قبیل اثبات حمایتمالی،ریزنمراتتحصیلی و گواهیمهارت زبان کمکمیکند.

 

 1. ارسال درخواست:

 

پس از جمع آوریمدارک لازم، وکیلمهاجرتدرخواستویزا را از طرف مشتریتهیهو ارسالمیکند.

 

 1. ارتباط با مقامات مهاجرت:

 

وکیلمهاجرت از طرف مشتریبا مقامات مهاجرتیمربوطه ارتباط برقرارمیکند تا اطمینان حاصل شود کهدرخواستویزا به موقع و کارآمدبررسیمی شود.

 

 1. وکالت در مراحل قانونی:

 

در صورتیکهدرخواستویزایمشتری رد شود یاباسایر مسائل حقوقی مرتبط باوضعیتمهاجرتی خود مواجه شوند، وکیلمهاجرت از آنها در مراحل قانونیوکالتمیکندو در مورد بهترین اقدام راهنماییمیکند.

 

 1. به روز نگهداشتنقوانینو مقرراتمهاجرت:

 

وکیلمهاجرت از تغییراتقوانینو مقرراتمهاجرت در آلمان به روز می شود تا اطمینان حاصل کندکهمشتریان خود دقیقترین و به روزترین اطلاعات را در مورد آنها دریافتمیکنند.

 

 1. مشاوره در مورد مجوزهایکار:

وکیل همچنین به موکلین در مورد روند اخذ مجوز کارو اقدامات لازم برای حفظ وضعیتقانونی آنها در حین کار در آلمان مشاوره میدهد.

پیمایش به بالا